Tài liệu điện tử tiếng Anh

Tài liệu điện tử bằng tiếng Anh của Trung tâm Học liệu bao gồm nhiều bộ cơ sở dữ liệu với các chuyên ngành phong phú đa dạng như Y học, Nông nghiệp, khoa học kỹ thuật...

1. Các bộ Cơ sở dữ liệu điện tử tiếng Anh:

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh bạn phải có thẻ TTHL và làm theo một trong 2 cách sau

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên trực quầy tại TTHL hoặc  qua số điện thoại 0208 6568979
 • Cách 2: Gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :
  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

 

Access to Research
for Dvelopment and Innovation

http://ardi.wipo.int

ARDI là CSDL cho phép “Truy cập nguồn tài liệu nghiên cứu cho sự phát triển và đổi mới” được thành lập bởi tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization) nhằm hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều khu vực Công nghệ.

Hiện tại, có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho các quốc gia đang phát triển.

Truy cập theo địa chỉ: http://ardi.wipo.int

Truy cập mạng toàn cầu cho nghiên cứu Nông nghiệp

Cơ sở dữ liệu AGORA là một bộ sưu tập tài liệu điện tử lớn chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan. AGORA  được thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) và các nhà xuất bản lớn trên thế giới, cho phép các nước  nghèo và các nước đang phát triển được quyền truy cập miễn phí. AGORA cung cấp hơn  3500 tạp chí  uy tín và 3000 sách điện tử dạng toàn văn..  phục vụ 116 quốc gia trên thế giới.

 Truy cập theo địa chỉ: http://www.aginternetwork.org/en/

Cổng truy cập liên mạng y tế cho các nhà nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu HINARI do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết hợp với các nhà xuất bản lớn thành lập  cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. HIRARI hiện có hơn 8.500 tạp chí và 7000 sách điện tử với 30 ngôn ngữ khác nhau.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.who.int/hinari/

Truy cập mạng cho việc nghiên cứu môi trường

Cơ sở dữ liệu OARE do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Đại học Yale, kết hợp với các nhà xuất bản lớn cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.unep.org/oare/

Cơ sở dữ liệu đa ngành

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

Truy cập theo địa chỉ: https://www.proquest.com/index

CSDL bao gồm tài liệu về các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện, điện tử, ...

2. World bank (Ngân hàng Thế giới):

Dữ liệu phát triển

Bao gồm trên 2.000 chỉ số về phất triển từ các nguồn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Một số cơ sở dữ liệu chủ chốt là: Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh…

Truy cập theo địa chỉ: http://data.worldbank.org/

Dự án và chương trình

Gồm thông tin chi tiết về các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn, có thể tải xuống dưới các dạng file PDF, Text.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/projects

 

Các kết quả hoạt động

Bao gồm báo cáo về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/results

 

Thư viện điện tử của Ngân hàng Thế giới

Thư viện điện tử là một trong những bộ sưu tập tài liệu phong phú nhất về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, là cổng thông tin trực tuyến cho phép tìm kiếm tài liệu. Tài liệu trực tuyến thường được cập nhật ngay khi ấn phẩm in được phát hành.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/elibrary

 

Tài liệu báo cáo

Cơ sở dữ liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, …Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/documents

Thông tin liên quan đến Việt Nam Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/vn

 

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh bạn phải có thẻ TTHL và làm theo một trong 2 cách sau

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên trực quầy tại TTHL hoặc  qua số điện thoại 0208 6568979
 • Cách 2: Gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :
  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

TTHL