Liên hệ

Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: +84 208 3852443 - Fax +84 208 3656601

Email: lrcthainguyen.lrc.tnu.edu.vn; tthl.dhtn(a)moet.edu.vn


Hoặc gửi cho chúng tôi theo mẫu sau

Tên của bạn
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nhan đề
Nội dung
 

Sơ đồ đường đi
Sơ đồ đường đi tới Trung tâm học liệu-Đại học Thái Nguyên